EASA Expert Group

Euroopan Ilmailuturvallisuusviranomainen EASA laatii Euroopan Komission pyynnöstä ehdotusta uudeksi Euroopan laajuiseksi lennokkimääräykseksi.  Se työn tuloksena EASA julkaisi 22.elokuuta 2016 dokumentin: ‘Prototype’ Commission Regulation  on Unmanned Aircraft Operations luettavaksi ja kommentoitavaksi. Määräysluonnos ja sen perustelumuistio löytyvät Lentsu -sivujen linkkiluettelosta.

EASA:n lennokkeja koskevan määräysluonnoksen kommentointia varten perustettiin 2016 syksyllä asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustaja 21 eri taholta. Työryhmään ilmoittautui 63 tahoa, mutta vain 21 valittiin. Suomen TRAFI on mukana ja heitä edustaa Jukka Hannola. Lennokkiharrastajia edustaa FAI:n Bruno Deloir ja EAS:N (Europe Air Sports) David Phipps. Ensimmäinen kokous pidettiin marraskuun 21. päivänä, seuraava kokous on 23.-24. tammikuuta ja viimeinen kokous pidetään 15.-16. helmikuuta: Sen jälkeen EASA tuo korjatun ehdotuksen maaliskuussa kommentoitavaksi ja määräyksen pitäisi astua voimaan 2018 alussa.

Lennokkiharrastajien kannalta tärkein yksittäinen kohta määräyksestä on sen pykälä 15. Siinä puhutaan itse asiassa siirtymäajoista, mutta pykälään sisältyy myös mahdollisuus perinteisen lennokkiharrastuksen jatkumiselle nykyisellään. Perusajatus pykälässä on se, että kolmen vuoden määräajan kuluessa määräyksen voimaantulosta kansalliset viranomaiset vahvistavat lennokkeja koskevan määräyksen, jonka mukaan toiminnan pitäisi jatkua ennallaan. Asia on kuitenkin sanottu 15. pykälässä melko pyöreästi ja on epäselvää, mitkä ovat droneja ja mitkä lennokkeja. Niiden osalta määräys ei sisällä tarkkaa määritelmää, vaan siellä puhutaan yleisellä tasolla lennokkitoiminnasta kerhoissa ja yhdistyksissä.

EASA:n määräysluonnosta kommentoimaan perustetun asiantuntijaryhmän kokoonpano on seuraava

Leave a comment