EASA määräys kuvauskopteriharrastajalle

Kuvauskopterien määrä kasvaa nopeasti. Tässä artikkelissa käydään läpi tulevaa EU lennokkimääräystä nimenomaan kuvauskoptereiden näkökulmasta. Niiden käyttäjät eivät tyypillisesti rakenna tai muuntele koptereitaan itse, vaan ne ostetaan käyttövalmiina paketteina. He eivät ole kiinnostuneita lennättämisestä vaan kopterilla kuvaamisesta. Siksi lennätyksen tulee olla helppoa ja ohjausjärjestelmiin liittyy erilaisia automaattisia lento- ja vakautustoimintoja. Käyttäjät eivät yleensä kuulu lennokkikerhoihin tai -yhdistyksiin eivätkä hyödynnä niiden tarjoamia lennätyspaikkoja. Tyypillinen lennätyspaikka on asutuskeskus, jossa on läsnä muita ihmisiä.  EASA määräyksen vaikutusta perinteiseen lennokkiharrastukseen käsitellään artikkelissa "EASA määräys perinteiselle lennokkiharrastajalle"

Tuleva EU tasoinen lennokkimääräus on edelleen luonnosvaiheessa. Lopullinen luonnos julkaistiin ja toimitettiin EU komissiolle tammikuussa 2018 jatkokäsittelyä varten. Tämänhetkinen aikataulu näyttää siltä, että se astuu voimaan alkuvuodesta 2019 ja siinä on kolmen vuoden siirtymäaika 2021 asti. Siihen asti suomessa noudatetaan kansallista RPAS määräystä.

Nykyistä kalustoa voi käyttää määräyksen voimaantuloon liittyvän siirtymäajan loppuun asti. Se päättyy luultavasti vuonna 2022. Sen jälkeen nykyinen kalusto ei täytä uusia määräyksiä. Alle 900 grammaa painavien ja uusien määräysten mukaan valmistettujen kuvauskoptereiden operointi tulee jatkumaan samankaltaisena kuin nytkin. Niitä saa edelleen lennättää tiheästi asutuilla alueilla ja yksittäisten ihmisten yläpuolella. Sitä painavampien laitteiden osalta määräykset tiukkenevat ja esimerkiksi alle neljä kiloisia koptereita saa lennättää vain, kun vaakasuora turvaetäisyys ihmisiin on vähintään 50 metriä. Niitäkin painavampia kuvauskoptereita saa lennättää, mutta vain asutuskeskusten ulkopuolella, eikä alueella saa ollaan lainkaan sivullisia ihmisiä. Käyttäjien pitää jatkossa suorittaa tutkinto ja rekisteröityä. Korkeusraja putoaa 120 metriin. 

 Määräys ei ota kantaa vakuutuksiin, joten niistä tullaan edelleen säätämään kansallisesti. Tällä hetkellä vakuutukset eivät ole pakollisia harrastustoiminnan yhteydessä.

Yleistä

Tässä artikkelissa käydään läpi ns. OPEN kategoriassa tapahtuvaa toimintaa. Se määrittelee toimintaympäristön, jossa lennätykseen ei tarvitse hakea lupaa viranomaisilta, vaan määräyksen mukainen lennätystoiminta on kaikille vapaata (OPEN).  Kalusto hankitaan täysin valmiina ja sitä käytetään pääasiassa kuvaamiseen. 

OPEN kategorian yhteydessä puhutaan myös itse rakennetuista lennokeista, mutta niitä ei käsitellä tässä artikkelissa. Artikkelissa keskitytään kuvauskoptereiden harrastekäyttöön. Uusi määräys ei kuitenkaan erottele harrastustoimintaa ja ammattimaista toimintaa toisistaan. Jos ammattimainen toiminta on mahdollista OPEN kategorian määräysten puitteissa, niin se on täysin luvallista. Joissakin tapauksissa se voi olla kevyt ja yksinkertainen tapa aloittaa liiketoiminta. Määräyksestä löytyy myös paljon tehokkaampia tapoja järjestellä ammattimaista toimintaa, mutta  niitä ei käsitellä tässä artikkelissa.   

Määräysluonnos on käynyt läpi useita vaiheita ja kommentointikierroksia ja on nyt 2018 alussa luovutettu Euroopan Komissiolle päätöksiä varten. Siihen voi vieläkin tulla muutoksia, mutta todennäköisesti se astuu voimaan sellaisenaan vuoden 2019 alussa. Määräykseen liittyy kolmen vuoden siirtymäaika, joten täysimääräisesti se vaikuttaa viimeistään vuodesta 2022 alkaen. Siirtymäaika voi olla lyhyempikin.  Siihen asti Suomessa toimitaan kansallisen OPS M1-32 lennokkimääräyksen mukaisesti. 

Kaikki määräystekstit löytyvät artikkelista: "EASA:n lennokkimääräyksen lopullinen asetusluonnos".

Määräysluonnoksessa lennokeista ja miehittämättömistä ilma-aluksista käytetään yhteistä nimitystä UAS (Unmanned Aircraft Systems). Suomeen on kuitenkin vakiintunut multikoptereita tarkoittava nimitys drone, ja sen vuoksi tässä artikkelissa niitä kutsutaan drooneiksi.

Riskiperusteinen lähestymistapa

Määräys pyrkii poistamaan lennätyksen aiheuttamia riskejä. Riskit jaetaan kahteen eri luokkaan:

1. Riskit ilmassa (air risk), jolla tarkoitetaan törmäysriskiä muun ilmailun kanssa
2. Riskit maan pinnalla (ground risk), jolla tarkoitetaan törmäysriskiä ihmisten tai infran kanssa.

Törmäysriskiä muun ilmailun kanssa vähennetään mm. pitämällä droonit poissa ilmatilasta, jossa muut ilma-alukset liikkuvat. Droonien korkeusrajoitukseksi tulee 120 metriä, kun muun ilmailu liikennöi normaalisti 150 metrin yläpuolella. Sen lisäksi droonien toiminta tullaan estämään mm. lentokenttien ja vastaavien lähistöllä. Näiden osalta ei luoteta lennättäjän harkintaan, vaan rajoitukset toteutetaan osittain ohjelmistojen ja tekniikan avulla siten, etteivät droonit suostu lentämään sallitun alueen ulkopuolelle. Määräyksessä näistä tekniikoista käytetään nimityksiä ”geo-awareness function” ja ”maximum height limitation”.

Maan pinnalla riskit liittyvät törmäyksiin ihmisten tai esimerkiksi ajoneuvojen ja rakennusten kanssa. Niiden osalta kyse ei ole pelkästään lennättäjän osaamisesta tai arviointivirheestä, vaan mahdollisesti laitevioista, yhteyden menettämisestä, akkujen tyhjenemisestä jne. On selvää, että teknillinen järjestämä ei voi estää onnettomuutta, jos se itse vioittuu. Tästä johtuen riskiä pienennetään välttämällä tilanteita, joissa hallinnan menetys voi johtaa vakaviin seurauksiin. Määräyksessä rajoitetaan sen vuoksi lennätystä esimerkiksi ihmisten lähellä tai yläpuolella. Koska kyse on pilotin osaamisesta ja harkinnasta, niin riskiä pienennetään edellyttämällä opiskelua, kursseja ja tutkintoja.

Molemmissa tapauksissa riskiä pienennetään myös sillä, että droonia on lennätettävä aina näköyhteydellä (VLOS) siten, että muuta ilmaliikennettä ja esteitä on mahdollista väistää. Jos lennätetään videolinkin (FPV) avulla, niin on käytettävä apuna vieressä olevaa tarkkailijaa.

Tutkinto ja rekisteröityminen

Määräysluonnoksen mukaan pilotin on suoritettava "online" -kurssi ja -tutkinto sekä rekisteröidyttävä, kun drone painaa yli 250 grammaa. Isompien droonien lennättämiseen (0,9-4kg) pitää suorittaa lisäksi teoriakoe hyväksytyssä paikassa. Saksan kansallisiin lennokkimääräyksiin tuli vuoden 2017 lopussa online -kurssi ja -tutkinto. On hyvin mahdollista, että Suomeen tulee jotain sen tapaista tulevaisuudessa. Siihen voi tutustua Saksan lennokkijärjestöjen sivuilla tai katsomalla oheinen video.

Jokaisella yli 250 grammaa painavalla dronella tulee olla yksilöllinen sarjanumero. Pilotin on sen lisäksi rekisteröidyttävä ja hankittava henkilökohtainen rekisterinumero (UAS operator registration number). Ne syötetään dronen ohjausjärjestelmässä olevaan ns. ”electronic identification system” moduuliin. Dronen on kysyttäessä ilmoitettava seuraavat tunnistetiedot:

• Pilotin oma rekisterinumero
• Dronen sarjanumero
• Dronen sijainnin koordinaatit ja korkeus
• Dronen lähtöpisteen koordinaatit
• Aikaleima

Viisi eri luokkaa teknologian perusteella

Määräyksessä on paljon droonien teknologiaan liittyviä vaatimuksia. Droonit jaetaan ominaisuuksien ja tekniikan mukaan viiteen luokkaan: C0-C4. Tärkeitä ominaisuuksia ovat paino ja erilaiset automaattitoiminnat.  Yksityiskohtaisiin C0-C4 luokkien teknillisiin kuvauksiin  voi tutustua tarkemmin dokumentissa, joka löytyy täältä (sivulta 32 eteenpäin).  

Yksityishenkilöillä ei ole lupa itse rakentaa tai muuttaa droonien tekniikkaa niin, että niiden paino tai muut ominaisuudet muuttuvat. Ainoastaan teollisten toimijoitten on lupa valmistaa ja myydä niitä. Drooneihin on merkittävä C0-C4 tunnukset vakuutena siitä, että ne on valmistettu määräyksen mukaisesti. Käyttäjä voi ainoastaan korjata ja vaihtaa varaosia valmistajan ohjeiden mukaisesti.   

Nykyistä kalustoa voi käyttää määräyksen voimaantuloon liittyvän siirtymäajan loppuun asti. Se päättyy luultavasti vuonna 2022. Sen jälkeen nykyinen kalusto ei täytä uusia määräyksiä.  

Lennätys OPEN kategoriassa

Ihmisten turvallisuus on nostettu määräyksessä korkealle tasolle. Sen vuoksi OPEN kategoria on jaettu kolmeen ryhmään A1-A3 toiminnan riskien perusteella.

A1: Lennätys ihmisten yläpuolella
A2: Lennätys ihmisten läheisyydessä, mutta ei yläpuolella
A3: Lennätys kaukana sivullisista ihmisistä.

Lennätys ”ulkosalle kokoontuneen väkijoukon” yläpuolella ei sisälly mihinkään kategorioista A1-A3, vaan se on aina kielletty.

Alle 900 grammaista droonia saa edelleen lennättää ihmisten yläpuolella, mutta 0,9kg - 4kg droonia saa lennättää ainoastaan, jos vaakasuora etäisyys sivullisiin ihmisiin on vähintään 50m. Jos droonissa on "low-speed" hidaslento-ominaisuus siten, että se lentää korkeintaan 3m/s , niin droonia saa lennättää 5 metrin päässä sivullisista. Yli neljä kiloisia drooneja saa lennättää ainoastaan, jos alueella ei ole sivullisia ihmisiä ja vain asutuskeskusten ulkopuolella. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty OPEN kategoriaan liittyvät tärkeimmät määräykset. 

Leave a comment