EASA:n lennokkimääräyksen lopullinen asetusluonnos

Alla luetelluissa dokumenteissa kaikista lennokeista puhuttaessa käytetään yhteistä nimitystä UAV (Unmanned Aircraft Vechile). Se sisältää kiinteäsiipiset lennokit, kopterit, multikopterit, raketit, leijat jne. Sen lisäksi asetustekstissä käytetään termiä ”Model Aircraft”, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä lennokkeja ja multikoptereita, joita rakennetaan, säädetään, trimmataan ja lennätetään tyypillisesti itse ja jotka eivät tule täyttämään kaupallisesti myytäville UAV:lle asetettuja määräyksiä.

Helmikuussa 2018 EASA sai valmiiksi kaksi vuotta kestäneen projektin, jonka tavoitteena oli tehdä luonnos koko EU-aluetta koskeviksi määräyksiksi kauko-ohjattaville ilma-aluksille. Se on nyt luovutettu EU komissiolle jatkokäsittelyä varten. Määräyksestä on julkaistu tätä ennen useita versiota ja kaikilla asiaan liittyvillä tahoilla on ollut mahdollisuus sitä kommentoida. Viimeisimpään luonnokseen jätti 215 intressiryhmää yhteensä yli 3700 kommenttia. Näitä intressiryhmiä olivat mm. teollisuuden edustajat, ilmailuviranomaiset, turvallisuusorganisaatiot, vakuutusyhtiöt, yksittäiset lennokkiharrastajat, kansalliset lennokkiorganisaatiot, lennokkikerhot ja yksityiset ihmiset. Nyt luonnos on siis valmis, eikä siihen voi enää jättää kommentteja. Ainoastaan EU komissio voi tehdä siihen muutoksia tämän jälkeen.

EU komissio jatkaa nyt asetusluonnoksen käsittelyä. Se on tarkoitus hyväksyä lopullisesti vuoden 2018 aikana ja sen on tarkoitus astua voimaan 2019 alussa. Aikataulu on siis viivästynyt vuodella. Vaikka asetus astuu voimaan, niin sen säädökset alkavat vaikuttamaan lennokkitoimintaan vasta siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaikoja on erilaisia. Esimerkiksi kaikkien myytävien UAV laitteiden pitää täyttää määräykset kahden vuoden kuluttua sen voimaan astumisesta. Open kategorian mukaiset määräykset astuvat myös voimaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua, mutta viranomaiset voivat ottaa kaikki tai osan määräyksistä käyttöön jo 6kk kuluttua sen voimaan astumisesta. Edellytyksenä on tietysti, että kaikki kansallisesti tarvittavat järjestelyt pystytään tekemään siinä ajassa. Yksi esimerkki, joka on mainittu, on UAV lennättäjien rekisteröitymispakko ja mahdolliset tutkinnot.

Siirtymäajat koskevat myös  lennokkikerhoille ja -yhdistyksille mahdollisesti myönnettäviä valtuutuksia (Operational Authorisation) ”model aircraft” lennokkitoimintaan. Niiden osalta sanotaan, että kansalliset viranomaiset voivat asettaa korkeintaan kolmen vuoden siirtymäajan valtuutuksien myöntämiselle. Siirtymäaika voi siis olla lyhyempikin. Suomessa noudatetaan siirtymäajan loppuun asti nykyisiä OPS M1-32 lennokkimääräyksiä.

Euroopan ilmailuturvallisuusviranomaisten EASA:n ”määräysluonnospaketti” käsittää viisi dokumenttia, joissa on yhteensä 161 sivua tekstiä. Ne löytyvät alta ja niitä pääsee lukemaan klikkaamalla vastaavaa linkkiä.

 1. Lausunto no 1/2018 sääntelykehyksen käyttöönottamiseksi miehittämättömien ilma-alusten “OPEN” ja “SPECIFIC” luokkiin Asetusluonnosten perustelumuistio, jossa käsitellään sääntelyyn johtaneet syyt, luetellaan uusimpiin asetusluonnoksiin tehdyt muutokset ja selitetään asetuksen sisältöä. Tämän lukemalla saa kohtuullisen yleiskäsityksen määräyksestä.
 1. Komission asetusluonnos, joka koskee miehittämättömien ilma-alusten toimintaan liittyviä sääntöjä ja menettelyjä. Varsinainen asetusluonnos, joka koskee miehittämättömien ilma-alusten lennättämistä. Tässä dokumentissa ovat mm. lennokkiharrastajalle tärkeät artiklat 6. ja 11. jotka liittyvät ”Model Aircraft” käyttöön sovellettaviin kansallisiin erityisoikeuksiin.
 1. Luonnos liitteeksi komission asetusluonnokseen: UAS toiminta ”OPEN” ja ”SPECIFIC” luokissa. Edelliseen asetusluonnokseen kuuluva liite, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ”OPEN” ja ”SPECIFIC” kategorioissa lennättämiseen liittyvät seikat. Sellaisia ovat mm. lennättäjän vastuut, erilaiset tutkinnot, rajoitukset, toimintamallit jne.
 1. EASA:n luonnosdokumentti hyväksyttävistä menetelmistä, joilla komission asetusluonnoksen säädöksiä on mahdollista noudattaa sekä säädöksiin liittyvästä tukimateriaalista. Tässä dokumentissa tarkennetaan ja selitetään asetukseen liittyviä säädöksiä. Siinä tarkennetaan mm. FPV lennätykseen liittyviä asioita ja määritellään vapaasti lentävä lennokki.
 1. Komission asetusluonnos, joka koskee ”OPEN” kategoriaan tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusten tuomista markkinoille. Varsinainen asetusluonnos, joka on tarkoitettu UAV laitteita valmistaville yrityksille. Tämä ei muutan kiinnosta lennokkiharrastajaa, mutta siinä on määritelty ”open” kategorian C0-C4 luokkien kaikki teknilliset vaatimukset. Ne kannattaa lukaista.

Comments (2)

 1. MHo

  Voisiko nuo vanhat EASA-prototyyppiin liittyvät jutut ja niiden kommentit kaikki poistaa vanhentuneina nyt kun uusi EASA-säädösehdotus pani koko pelikentän uusiksi? Ovat turhaan sotkemassa asioita.

  Toinen juttu: nuo turvapoikkeamataulukoiden rivitykset voisi korjata: tuollaisenaan niitä ei pysty lukemaan.

 2. Lentsuteam

  EASA prototyyppiin liittyvät artikkelit ovat sen julkaisuhetken mukaisia tilannekatsauksia, ja niitä lukiessa tämä asia on pidettävä mielessä. Ei poisteta niitä, mutta kehotetaan lukijoita ymmärtämään se tosiasia, että määräysprosessi elää siihen astui, kun määräys lopullisesti julkaistaan. Itse asiassa yksi artikkeli oli jäänyt pienen teknisen virheen takia ilmestymättä varsinaiselle artikkelisivulle. Se on tähän asti laajin katsaus uusiin määräyksiin ja kirjoitettiin vuoden 2017 lopussa. Pahoittelumme siitä ja toivottavasti lukijat ovat huomanneet sen Lentsun etusivun artikkelilistauksesta, jossa se oli näkyvillä. Kyseisen artikkelin tiedot ovat olennaisilta osiltaan säilyneet muuttumattomina jo pitkän aikaa, joten sen lukemalla saa hyvä yleiskäsityksen uuden määräyksen sisällöstä ja rakenteesta.

  Lopullisen määräysluonnoksen osalta muutokset aikaisempaan ovat vähäisiä ja niiden osalta olemme valmistelemassa uutta artikkelia. Suuri muutos on dokumentin tekninen rakenne ja esimerkiksi lennokkiharrastajille tärkeät artiklat 12. ja 14. ovat uudessa määräyksessä nyt artiklat 11. ja 6. Niiden sisältö on säilynyt samana. Sen lisäksi nyt on julkaistu määräyksen ymmärtämiseen ja säädösten käytännön toteutuksiin liittyvää tukimateriaalia. Pieniä muutoksia on tullut esimerkiksi siirtymäaikoihin, korkokattoihin, lennokkien teknisiin vaatimuksiin, vastuisiin eri tilanteissa jne. mutta niillä ei ole oleellista merkitystä määräyksen sisältöön. Uusimman määräysluonnoksen osalta julkaistaan artikkeli lähiaikoina.

  Turvapoikkeamarivit ovat tosiaankin vaikeita lukea. Se on Googlen taulukoiden ominaisuus ja ne on korjattava aina käsin jokaisen muutoksen jälkeen. Se on jäänyt valitettavasti tekemättä. Lentsumanuaaliin ja turvapoikkeamien osalta teemme pian sivuille isomman muutoksen. Niiden osalta tilanne on muuttunut. Silloin, kun ne aloitettiin, ei ollut konkreettista kohdetta eikä myös ohjeita niiden osalta. Nyt tilanne on muuttunut, mutta niiden osalta asiaan palataan lähiaikoina. Korjataan kuitenkin rivit nyt lukukelpoisiksi.

Leave a comment