Lentsu projekti alkoi

Lentsukausi on alkamassa

Joukko lennokkiharrastajia päätti Joulukuussa 2016  käynnistää hankkeen, jossa yhdistetään ja dokumentoidaan hyväksi havaitut käytännöt suomalaisessa perinteisessä lennokkitoiminnassa. Toiminta on aina ollut vastuullista ja turvallista, mutta kerhoilla ja harrastajilla on ollut tähän asti kullakin omat ohjeensa ja myös kirjoittamattomat toimintatapansa. Ne ovat aikojen kuluessa syntyneet paikallisen harrastajakunnan tarpeiden  pohjalta ja ovat siksi hyvin toimivia, mutta erilaisia. Käytäntöjä halutaan nyt kehittää ja yhdistää eri kerhojen ja harrastajaryhmien kesken. Ilmailuliitolla on olemassa turvaohjeet, jotka kaipaavat päivitystä. Nyt on kuitenkin tavoitteena tehdä "Lennokkitoiminnan käsikirja", joka ei ole pelkästään kuiva luettelo kielloista ja määräyksistä.  Käsikirjan tarkoitus on olla helposti luettava, asioita taustoittava ja selittävä ja myös opastava. Toivomme, että käsikirja päivittää kokeneempien harrastajien tiedot ajan tasalle ja toimii uusille harrastajille oppaana siihen perinteiseen hyvään turvallisuuskulttuuriin, jonka puitteissa olemme aina harrastaneet.

Hankkeen taustalla on huoli ja turhautuminen siihen, että  lennokkimääräykset kovenevat kaiken aikaa. Perinteiset lennokkiharrastajat seuraavat hämmentyneinä sitä, että "lennokkeja" myydään kiihtyvällä vauhdilla harrastajille, joilla ei ole mitään kosketusta ilmailuun ja sen turvallisuuskulttuuriin. Tiedotusvälineet raportoivat viikoittain vaaratilanteista, joita lennokeilla on aiheutettu. Poliitikot, viranomaiset, ammatti-ilmailu, puolustusvoimat  ja yritykset vaativat toisaalta tiukkoja rajoja mutta samalla vapauksia ja mahdollisuuksia luoda uutta lennokkeihin liittyvää liiketoimintaa. Lennokkien teknillinen kehitys kulkee nyt eteenpäin vauhdilla, jota ei olla koskaan aikaisemmin nähty. Nämä intressit johtavat vääjäämättä siihen, että määräykset ulottuvat voimalla myös meihin perinteisiin harrastajiin. Olemme kuitenkin aina harrastaneet turvallisesti ja koemme, että sen pitää näkyä myös meitä koskevissa määräyksissä. Tästä syystä haluamme dokumentoida ja osoittaa kaikille sen tosiasian, että huolimatta kaikista miljoonista arvaamattomista lennokin lennättäjistä, me olemme pieni joukko luotettavia ja osaavia harrastajia. Haluamme jatkaa harrastustamme edelleen monipuolisesti ja tasavertaisesti muiden ilmailijoiden rinnalla niin, kuin tähänkin asti olemme toimineet.

Mukaan on lähtenyt joukko suomalaisia harrastajia ja organisaatioita, jotka toimivat hyvin erilaisissa puitteissa. On lennokkikerhoja, jotka toimivat omalla lennokkikentällään tai harrasteilmailun lennätyspaikoilla. On lajiryhmiä ja harrasteporukoita, joiden jäsenet lennättävät kentillä, kenttien ulkopuolella ja kaikki eivät välttämättä kuulu mihinkään kerhoon tai liittoon. Eri lennokkilajit ovat hyvin edustettuina: Vapaasti lentävät, RC-liidokit ja kaikenlaiset kiinteäsiipiset jetteihin asti sekä myös helikopterit, multikopterit ja FPV:t. Osa harrastajista toimii täysin valvomattomassa ilmatilassa ja toinen äärilaita harrastaa  puolustusvoimien maahan asti valvoma ilmatilassa. Myös erilainen kilpailutoiminta on hyvin edustettuna. Tulemme aloittamaan projektin kartoittamalla nämä asiat tarkemmin. Hankeessa on mukana eri kautta n. 1000 harrastajaa. Sekin luku tarkentuu projektin kuluessa.

Tulemme julkaisemaan näillä nettisivuilla artikkeleita ja dokumentaatiota hankeen edetessä. Kaikenlaiset kommentit ja ajatukset ovat tervetulleita aivan kaikilta. Yhteystietoja löytyy näiltä sivuilta. Tämä sivusto muuttuu ja kehittyy projektin aikana. Tarkoitus on se, että sivustosta tulee lopulta uusi lennokkitoiminnan käsikirja kaikkien käyttöön.

 

 
 
 
 

Comments (4)

 1. Erkki Lusto

  Terveisiä Maskusta
  Itse näkisin, että Lentsuhomman päätehtäviä on ainakin kolme
  1.Luoda ohjeet, joilla lennätystoiminta on turvallista. Siihen tuo SIL lennokkiohje on päivitettynä riittävän hyvä, jo nyt sitä noudattamalla vahingon mahdollisuus on minimoitu.
  2.Luoda SIL virallinen kanta siitä, miten lennokkitoiminta Suomessa järjestetään. Joidenkin mielestä nykyinen RPAS on hyvä (Minusta overkill eikä sitäpaitsi lisää turvallisuutta). Toisten mielestä lennokkikortti olisi hyvä, jos sillä pääsee eroon turhista typeryyksistä. Tämäkään ei käy kaikille. Lisäksi ovat ne joiden mielestä sääntöjä ei kuulu noudattaa jne jne. Nykyisissä keskusteluissa vain äänekkäimmät ovat tuoneet mielipiteensä julki. Tuskin kennelläkään on todellista tietoa, mitä valtaosa lennättäjistä haluaa. Eli jonkinlainen gallup olisi tehtävä ja sen perusteella luotava suunnitelma, mitä ajetaan SIL kantana.
  3. Tiedotus Tiedotus Tiedotus
  Tuo lennokkiohje päivitettynä pitää saada jokaisen perinteistä lennokkitoimintaa harrastavan tietoon.
  Pitää myös saada RPAS määräykset niiden valokuvauskopteriharrastajien tietoon. Vaikka äkkiä tuntuisi, ettei se kuulu perinteisille niin he käyttävät samaa ilmatilaa ja suuri yleisö ei osaa tehdä eroa perinteisen ja multikopteritoiminnan välillä
  Yleinen lennokkitoiminnan profiilin nosto. Mediakampanjoilla antaa printtimedialle aineksia luoda positiivista kuvaa lennokkiharrastuksesta.

  Terv Erkki Lusto

 2. Juha Reinikka

  Meidän on varauduttava myös uuteen tilanteeseen. Dronemäärien räjähdysmäinen kasvu ja EASA määräykset tulevat johtamaan tilanteeseen, jossa harrastajat jakaantuvat kahteen ryhmään. On Dronelennättäjät ja Lennokkien lennättäjät. Siitä lisää täällä: http://www.lentsu.fi/lennokki-vai-drone/ . Lennokkiharrastajat pyrkivät koko Euroopassa saamaan omat ja vapaammat säännöt verrattuna Drooneihin. Jos meille riittää se, että lennokkeja lennätetään vain Lennokkien Lennätyspaikoilla ja Drooneja missä vaan muualla, niin meillä ei ole ongelmaa. Jos se ei riitä, vaan lennätellään sekaisin, niin meillä on ongelma. Kuka antaa oikeuden, millä perusteella ja miten sen voi osoittaa? Lentsussa yritetään ottaa ohjakset omiin käsiin ennen kuin joku muu ottaa ne.

 3. Erkki Lusto

  On luonnollisesti hyvä, että otetaan ohjakset omiin käsiin ja aloitetaan kivireen ohjaaminen. Kysymys kuuluukin mihin suuntaan?
  Kuten tuossa aiemmin ilmaisin pitäisi ensin selvittää mikä on suomalaisten lennokkiharrastajien tahtotila tulevien järjestelyiden suhteen.
  Asia on sinänsä helppo, joskin hieman työtä vaativa, selvittää joko suoralla SIL jäsenkyselyllä tai sitten jäsenkerhojen kautta. Laaditaan kyselylomake, jossa on muutama jo esillä ollut vaihtoehto. Annetaan määräaika johon mennessä pitää vastata. Lasketaan tulokset ja toimitaan niiden mukaan. Jos vastauksia ei tule niin, sitten on yhdentekevää mitä agendaa ajetaan
  On kovin ylimielistä lähteä esittämään omaa henkilökohtaista mielipidettä kaikkien yhteisenä tavoitteena. Kuten näkyy tämä Suomen RPAS määräys ei ole ainoa toimintamalli. Jos tällaisen apinan ottaa kannettavakseen niin kai se pitäisi sitten tehdä kunnolla. Sitä paitsi mitä suurempi otanta tuossa ”gallupissa” on sen tukevampi selkänoja on asioita esittää.

  Terv Erkki Lusto

 4. Juha Reinikka

  Kirjoittelin artikkelin ”Lennokit ja Toimintamallit” http://www.lentsu.fi/lentsu-ja-ilmailun-toimintamallit/ ja toivottavasti se vähän avaa sitä, että miksi ja mihin suuntaan? Lentsulla ei ole mitään virallista statusta eikä se edusta muita kuin itseään ja jäseniään. Ei Lentsu puhu kaikkien harrastajien suulla, vaan ainoastaan omallaan. Tämä on harrastajajoukon vapaaehtoinen yhteishanke eikä se sido tai velvoita ketään, ei edes omia jäseniään. Kaikki me tietysti toivomme, että tulokset ovat sellaisia että ainakin mukana olijat haluavat ottaa ne käyttöön. Toivottavasti kaikki muutkin. Ajattelemme, että tällaiselle toimintamallille voi olla tarvetta tulevaisuuden lennokkituulahduksissa. Jos näin on, niin on kaikkien kannalta hyvä että sellainen tehdään. Jos ei, niin mikään ei mene silti hukkaan.

Leave a comment