Kuopion Lennokkikerho ja turvallisuuden hallintajärjestelmä SMS

Kuopion Lennokkikerho Kihu ry. rakentaa Kaatiksen lennokkikentän yhteyteen FPV -harjoittelu- ja kisaradan. Sen on tarkoitus olla käytössä touko-kesäkuussa 2018 ja sillä järjestetään ensimmäiset FPV Suomen Cup osakilpailut ennen Juhannusta. FPV toiminta on Kuopiossa uusi juttu nykyisen toiminnan rinnalla. Sen vuoksi Kihussa nähdään nyt vaivaa yhteisten pelisääntöjen luomiseen ennen toiminnan aloittamista. FPV rata tulee nykyisen RC -radan ja Siimalennokkiringin väliin ja varikkoalueet ovat kahden edellä mainitun osalta yhdessä. Alueella on 13ha vapaata tilaa, joten rata olisi sopinut täysin eri puolelle aluetta. Porukan yhtenäisyyden kannalta päätettiin kuitenkin pistää varikot yhteen, vaikka se tuo haastetta muulle toiminnalle. Samalla varikolla pilotit oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa lennokkilajit. Yhteishenki nähtiin tärkeänä ja samaan asiaan liittyvät myös yhteiset pelisäännöt. 

Yhteistoiminnan pohjaksi päätettiin tehdä turvallisuustarkastelu ns. BOWTIE metodin mukaisesti. Se on järjestelmällinen tapa analysoida erilaisia vaaratilanteita ja hakea keinoja, joilla niihin liittyvää riskiä voi pienentää. BOWTIE toimii myös hyvänä pohjana 1. vaiheen SMS (Security Management Systems) -järjestelmälle Kihun osalta. Kihun toiminta on hyvin monipuolista ja on vaikea keksiä mitään sellaista lennokeihin liittyvää toimintaa, jota Kihussa ei järjestetä:

Kihulla on kuusi lennokkien lennätyspaikkaa. Kaatis sijaitsee puomilla suljetun umpikujan päässä "keskellä ei mitään" ja siellä toimii rinnakkain RC-, FPV- ja siimalennokkikenttä. Pääasiallinen talvilennätyspaikka Kaatis sijaitsee jääalueella Julkulan kaupunginosassa. Se on vilkas Kuopiolaisten ulkoilupaikka ja sijaitsee Rissalan Lentoaseman lähialueella. Se on lisäksi pelastuskoptereiden yleisesti käyttämän reitin varrella matkalla Kuopion Keskussairaalan helikopterikentälle. Kihun kentillä harrastetaan myös termiikki- ja vapaastilentäviä liidokkeja. Kihu järjestää vuosittain kaksi isoa lennokkileiriä Rautavaaran lentokeskuksessa, jossa on samaan aikaan kaikenlaista muutakin lentotoimintaa. Lisäksi Kihu järjestää Kaatiksen kentällä lennokkikisoja ja -näytöksiä. Talvella järjestetään myös sisälennätystä

Seuraava virstanpylväs Kihun SMS laadinnassa on 17.4. pidettävä yhteistoimintapalaveri, jossa nykyiset harrastajat ja uudet FPV harrastajat keskustelevat ja sopivat yhteisistä pelisäännöistä. Laitan tähän samaan artikkeliin päivityksiä hankkeen etenemisestä. Kihun SMS -perusdokumentti löytyy alla olevasta linkistä. Tähänastinen rusettianalyysi (BOWTIE) löytyy myös alla olevasta linkistä ja sitä päivitetään aina, kun siihen saadaan lisää asiaa. Seuraavan kerran sitä täydennetään yhteistoimintapalverissa FPV toiminnan osalta.

Kihun SMS -perusdokumentti löytyy täältä

Kihun rusettimalli 8.4.2018 löytyy täältä Excel muodossa.

Comments (1)

  1. Juha Reinikka

    Korjasin SMS perusdokumenttia vaaratilanteiden osalta. BOWTIE metodin lähtökohtana on tunnistettu vaaratilanne ja sen osalta tarkastellaan siihen johtaneita syitä ja vaaratilanteen mahdollisia seuraamuksia. JARUKSEN ( järjestö luo työkaluja miehittämättömien ilma-alusten turvallisuuden parantamiseen) mukaan käsitellään vain yhtä vaaratilannetta, eli ”Lennokki ei ole kontrollissa”. Silloin ajatellaan kontrollissa olemista vähän laajemmin. Esimerkiksi tilanne, jossa lentokone ylittää lennokkikentän ja syntyy vaaratilanne, katsotaan lennokin kannalta kontrollin menettämiseksi. Sitä se tietysti on, jos lentokone lentää päälle. Lennokin ohjaaja ei pysty kontrolloimaan tilannetta. Ajattelutapa on turhan monimutkainen. Kihun tapauksessa tarkastellaan kahta vaaratilannetta:

    (1) Lennokki ei ole lennättäjän kontrollissa
    (2) Lennokki on törmäyskurssilla alueelle ilmaantuneen esteen kanssa (ihminen, auto, ilma-alus,…)

    Jälkimmäinen tilanne on hyvä tarkastella erikseen. Tällaisia vaaratilanteita esiintyy esimerkiksi lentopaikoilla, joissa on muuta lentoliikennettä. Lentokone voi tulla laskuun lennokkitoiminnan sekaan yllättäen ja mitään ilmoittamatta. Näitä tilanteita sattuu myös silloin, kun alueella liikkuu sivullisia. Koiran ulkoiluttaja voi yllättäen kävellä kentälle tai moottorikelkkailija pysähtyy jäällä katselemaan lennokkia juuri sille paikalle, mihin pitäisi laskeutua.

Leave a comment