Lentsun 12-kohdan tavoiteohjelma

Lentsun jäsenyhteisöt päivittivät lennokkimääräyksiin liittyvää tilannekuvaa loppuvuodesta 2017. Suomen RPAS määräys on ollut voimassa kaksi lennätyskautta. Siitä saatuja kokemuksia tarkasteltiin jokaisen lentsun jäsenyhteisön näkökulmasta. Niitä peilattiin myös tulevaan EASA määräykseen niiden ennakkotietojen pohjalta, joita määräyksestä on tällä hetkellä olemassa. Jokainen listasi sellaiset tärkeät asiat, jotka halutaan säilyttää ennallaan, kehittää edelleen tai muuttaa toisenlaiseksi. Niiden perusteella määriteltiin lentsulle 12-kohdan tavoiteohjelma. Se luovutettiin Suomen Ilmailuliittoon Lennokki- ja Dronetoimikunnille.  

Lentsuun kuuluu 16 yhteisöä. Ne kaikki edustavat järjestäytynyttä lennokkiharrastusta. Yhteisöiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 1000. Niissä tehdään n. 10.000 lennätystapahtumaa vuodessa ja yksittäisiä lentoja syntyy n. 40.000 kappaletta.  Suomen Ilmailuliiton lajiryhmiä on kuusi. Ne vastaavat yhden yksittäisen lennokkilajin kilpailutoiminnasta osana SIL:n organisaatiota. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaasti lentävät lennokit ja mallilennokit. Mukana on kolme itsenäistä lajiyhdistystä, jotka kaikki ovat SIL:n jäseniä. Ne edistävät jonkun yksittäisen lennokkilajin harraste- ja kilpailutoimintaa koko Suomen alueella. Niitä ovat RC Kopterit ry, FPV Finland ry ja ACES Finland ry, jonka jäsenet harrastavat radio-ohjattuja taistelulennokkeja. Lentsussa on näiden lisäksi viisi rekisteröityä ja yksi rekisteröimätön lennokkikerho. Ne ylläpitävät paikallisesti lennokkien lennätyspaikkoja ja niiden jäsenet harrastavat kaikenlaisia lennokkilajeja laidasta laitaan. Niistä viisi on SIL:n jäsenkerhoja ja Vesivehmaan Suomalainen Lennokkierho on rekisteröitymässä ja hakeutuu sen jälkeen SIL:n jäsenkerhoksi.   lentsussa on mukana myös Jämin Lentopaikka EFJM. Se on vilkas lennokkiharrastajien vierailukohde, jossa lennätystoiminnan lisäksi järjestetään lennokkitapahtumia ja kilpailuja. Osa harrastajista voi kuulua useaan eri yhteisöön.  

Lentsun jäsenet ovat edustava läpileikkaus Suomalaisesta järjestäytyneestä lennokkiharrastuksesta. 12-kohdan tavoiteohjelma on laadittu lentsussa mukana olevien yhteistyönä, mutta se on pyritty laatimaan niin kattavaksi, että se vastaisi samalla suuren osan Suomalaisten lennokkiharrastajien näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Tavoiteohjelma on laadittu 5-10 vuoden tähtäimellä.

lentsuprojektin hankekuvaus  löytyy täältä.

Lentsun 12-kohdan tavoiteohjelma:

Leave a comment