Lentsun 12-kohdan tavoiteohjelma

Lentsun jäsenyhteisöt päivittivät lennokkimääräyksiin liittyvää tilannekuvaa loppuvuodesta 2017. Suomen RPAS määräys on ollut voimassa kaksi lennätyskautta. Siitä saatuja kokemuksia tarkasteltiin jokaisen lentsun jäsenyhteisön näkökulmasta. Niitä peilattiin myös tulevaan EASA määräykseen niiden ennakkotietojen pohjalta, joita määräyksestä on tällä hetkellä olemassa. Jokainen listasi sellaiset tärkeät asiat, jotka halutaan säilyttää ennallaan, kehittää edelleen tai muuttaa toisenlaiseksi. Niiden perusteella määriteltiin lentsulle 12-kohdan tavoiteohjelma. Se luovutettiin Suomen Ilmailuliittoon Lennokki- ja Dronetoimikunnille.  

Lentsuun kuuluu 16 yhteisöä. Ne kaikki edustavat järjestäytynyttä lennokkiharrastusta. Yhteisöiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 1000. Niissä tehdään n. 10.000 lennätystapahtumaa vuodessa ja yksittäisiä lentoja syntyy n. 40.000 kappaletta.  Suomen Ilmailuliiton lajiryhmiä on kuusi. Ne vastaavat yhden yksittäisen lennokkilajin kilpailutoiminnasta osana SIL:n organisaatiota. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaasti lentävät lennokit ja mallilennokit. Mukana on kolme itsenäistä lajiyhdistystä, jotka kaikki ovat SIL:n jäseniä. Ne edistävät jonkun yksittäisen lennokkilajin harraste- ja kilpailutoimintaa koko Suomen alueella. Niitä ovat RC Kopterit ry, FPV Finland ry ja ACES Finland ry. Lentsussa on näiden lisäksi viisi rekisteröityä ja yksi rekisteröimätön lennokkikerho. Ne ylläpitävät paikallisesti lennokkien lennätyspaikkoja ja niiden jäsenet harrastavat kaikenlaisia lennokkilajeja laidasta laitaan. Niistä viisi on SIL:n jäsenkerhoja ja Vesivehmaan Suomalainen Lennokkierho on rekisteröitymässä ja hakeutuu sen jälkeen SIL:n jäsenkerhoksi.   lentsussa on mukana myös Jämin Lentopaikka EFJM. Se on vilkas lennokkiharrastajien vierailukohde, jossa lennätystoiminnan lisäksi järjestetään lennokkitapahtumia ja kilpailuja. Osa harrastajista voi kuulua useaan eri yhteisöön.  

Lentsun jäsenet ovat edustava läpileikkaus Suomalaisesta järjestäytyneestä lennokkiharrastuksesta. 12-kohdan tavoiteohjelma on laadittu lentsussa mukana olevien yhteistyönä, mutta se on pyritty laatimaan niin kattavaksi, että se vastaisi samalla suuren osan Suomalaisten lennokkiharrastajien näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Tavoiteohjelma on laadittu 5-10 vuoden tähtäimellä.

lentsuprojektin hankekuvaus  löytyy täältä.

Lentsun 12-kohdan tavoiteohjelma:

Comments (2)

 1. MHo

  EASA:n säädösehdotuksen myötä on ilmaantunut tarvetta päivittää tuota hankekuvausta ja 12 kohdan tavoitetaulukkoa sillä nykyisellään niissä on sellaisia kohtia joita EASA:n vuoksi ei mitenkään voida saavuttaa, ja toisaalta sieltä puuttuu sellaisia kohtia mitä EASA nykyisellään mahdollistaa.
  En rupea niitä tähän listaamaan koska LENTSU:n pitää itse perehtyä uuteen EASA-säädösehdotukseen perusteellisesti jotta se ymmärtäisi missä asioissa sillä on mahdollisuuksia vaikuttaa menestyksellisesti.

  On myös erittäin tärkeää, että kaikki tahot jotka tässä asiassa etujaan ajavat, ovat yhtä mieltä suuntaviivoista sillä pelikenttä on uuden määräysehdotuksen myötä mennyt kokonaan uusiksi. Nyt ei ole varaa sooloiluun vaan hommia pitää tehdä yhdessä ja toteuttamiskelpoisia esityksiä asiaan liittyvien juttujen hoitamiseksi käytännössä kerhoilla ja kentillä pitää alkaa syntymään.

  Meillä ei ole Suomen lennokkitoimintaan liittyvissä asioissa enää ketään muuta neuvottelukumppania kuin TRAFI, ja ne muut instanssit jotka LVM mahdollisesti määrää tähän kuvioon liittyviä palveluita aikanaan hoitamaan.

  • Lentsuteam

   Kiitos kommenteista! Lentsun hankekuvauksesta löytyy taustatietoa niin Lentsun tavoitteista kuin sen toimintamallistakin. Yksi oleellinen asia on se, että Lentsu edustaa nimenomaan omia jäsenyhteisöjään mutta kunnioittaa samalla muiden harrastajien oikeutta esittää omia tavoitteitaan ja näkemyksiään. Tämä on myös esitetty toimintakuvauksen loppupuolella. Uudet määräykset tulevat jakamaan harrastajat erilaisiin ryhmiin niiden järjestäytymisen, toimintamallien, lennokin ominaisuuksien jne. mukaisesti. Eri ryhmillä voi olla toisistaan poikkeavia ja tarpeita ja tavoitteita. Lentsu edustaa 16 jäsenyhteisöä ja niiden noin 1000 jäsentä. Se on määritellyt omat tavoitteensa sellaiselle harrasteympäristölle, jonka puitteissa se kokee voivansa harrastaa lennokkiharrastusta pitkällä tähtäimellä. Tavoitelistaus ei ole toimintasuunnitelma, vaan ainoastaan visio harrasteympäristöstä, joka halutaan säilyttää myös pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitetila pyrittiin laatimaan realistiseksi ja tietysti sitä peilattiin siihen tietoon ja ymmärrykseen, joka tällä hetkellä on tulevista Euroopan tasoisista lennokkimääräyksistä. Niinpä tavoitteeksi ei asetettu esimerkiksi täysin rajoittamatonta harrasteympäristöä, vaan oltiin valmiita hyväksymään kompromisseja. Yksi sellainen on esimerkiksi yleinen korkeusrajoitus 150m, joka ilmeisesti tulee muuttumaan 120m rajoitukseksi. Sen osalta tavoitellaan siis ”mahdollisuutta puhkaista korkeusrajoitus silloin, kun se lajin luonteen mukaisesti on perusteltua”.

   Lentsun asettamat tärkeimmät tavoitteet toteutuvat melko laajasti nykyisen OPS M1-32 lennokkimääräyksen puitteissa. Niiden toimivuutta on siis testattu käytännössä ja ymmärrämme myös hyvin sen, mitä puutteita siinä on ja missä laajuudessa niiden muuttamista kannattaa tavoitella. Kaikki tavoitteet ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia nykytiedon valossa myös tulevien määräysten puitteissa. Lentsu on toimittanut tavoitedokumentin SIL:n DT ja LeT lajiryhmille, ja toivoo että ne otetaan huomioon niiden toiminnassa. Ne on toimitettu myös Trafille ja käsityksemme mukaan ne otetaan omalta osaltaan osaltaan huomioon tulevien määräysten valmistelutyössä.

Leave a comment