Norjaan lennokkimääräys 2017

Norjan nykytilanne

Norjassa ei ole ollut aikaisemmin lennokkimääräystä. He kuitenkin varautuivat aikaisin määräyksen tulemiseen.  Norjan Ilmailuliiton NLF:n Lennokkijaos käynnisti vuonna 2013 projektin tarkoituksena määritellä turvallinen lennokkitoiminta. Lennokkijaokseen kuuluu 98 lennokkikerhoa ja yli 4000 jäsentä (Norjassa on saman verran ihmisiä, kuin Suomessa). Tuloksena syntyi  ”Modelflyhåndboka” ja joukko sitä tukevia dokumentteja. He ottivat sen käyttöön omissa jäsenkerhoissaan. Ennen kuin kerhojen lennätyspaikkoja saa käyttää itsenäisesti, pitää suorittaa lisenssi. Niitä on kolme erilaista:

 • Modelflybevis Klasse A: Perustutkinto, johon kuuluu teoriaosuus ja yksinkertainen lennätyskoe.
 • Modelflybevis Klasse B: Lennokit yli 12kg ja kopterin roottori > 650mm sekä Jetit: Teoriaa ja lentokoe
 • Modelflybevis Klasse C: Lennättäminen näytöksissä: Teoriaa ja määräyksiä

Kerhot valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilön, joka koulutetaan ja valtuutetaan ottamaan vastaan tutkintoja. He kokoontuvat vuosittain saamaan lisäkoulutusta ja kehittämään toimintaa. Kerhot ottivat käyttöön myös vapaaehtoiset poikkeamailmoitukset. 

He ovat neuvotelleet edullisen ja kattavan vakuutuksen tutkinnon suorittaneille. Samat henkilöt voivat halutessaan hankkia sellaisen myös RO1 -luokan Dronelle. Se on alle 2,5kg multikopteri, jota käytetään kaupalliseen tarkoitukseen ja vakuutus on pakollinen.  Vakuutuksen saa myös, vaikka ei kuulu liittoon eikä ole suorittanut tutkintoa. Siinä tapauksessa pitää suorittaa nettipohjainen dronekurssi. Lisää tietoa löytyy täältä.  Annetaan Elisen näyttää mallia:

 

Uusi määräys voimaan 2017

Norjan ilmailuviranomainen CAA julkaisi lennokkimääräyksestä luonnoksen joulukuussa 2016 ja se astuu voimaan 1.6.2017. Sen keskeisin kohta on:

Lennokkia ei saa lennättää korkeammalla kuin 120 metriä tai 150 metriä lähempänä ihmisiä, vilkkaita teitä, ja asutusta. Tästä voi poiketa, jos lennokkitoiminta on järjestäytynyt Norjan Ilmailuliiton NLF alle ja tapahtuu sertifioidun turvallisuusjärjestelmän mukaisesti.  Sen tulee käsittää:

 • Suunnitelman lennokkipilottien kouluttamiseksi
 • säännöt lupakirjojen hankkimiseksi
 • säännöt lupakirjan peruuttamiseksi, jos lennätys ei tapahdu turvallisuusjärjestelmän mukaisesti
 • manuaalin ja turvaohjeet eri lennokkilajeille
 • lennokin teknilliset vaatimukset

lennokkiturvallisuusjärjestelmän tulee noudattaa kansainvälisiä laatujärjestelmien standardeja

Norjan Ilmailuliitto pyrkii hyväksyttämään toiminnassa olevan turvallisuusjärjestelmänsä ilmailuviranomaisilla. Norjan tuleva lennokkimääräys ei tunne lennokkien lennätyspaikkoja, mutta niiden osalta harrastajat ovat luottavaisia eivätkä näe suuria uhkia. Suurempia haasteita he näkevät lennokkikenttien ulkopuolella. Tavoitteena on saada lennätysoikeus ilman korkeusrajaa, jos lennättäjällä on Klasse A-C lisenssi ja lennätys tapahtuu turvallisilla paikoilla, kuten järvien jäät, rinteet, pellot ja muut vastaavat paikat.

Comments (1)

 1. Juha Reinikka

  Norskeilla ison ja pienen lennokin raja kulkee 12 kilossa. He kertoivat syyksi, että siinä kohti lennokin tekniikka alkaa muuttua monimutkaisemmaksi. Mosat muuttuva kaksisylintereisiksi, tulee powerboxeja, voimaservoja jne. Kun sitä ajattelee, niin taitaa pitää paikkaansa.

Leave a comment