Tervetuloa mukaan!

Tervehdys kaikille täältä Suomen Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnan uuden puheenjohtajan pallilta. Vuosi on vaihtunut ja uuden toimikunnan kausi on alkamassa joten Ilmailuliiton lennokkiasioihin perehtyminen on jo täydessä käynnissä ja ensimmäinen kokous pidetty. Kyseisessä kokouksessa tehtiin päätös myös Lennokkitoimikunnan osallistumisesta tähän lennokkikerhojen, lajiryhmien ja muiden lennokkitoimijoiden yhteistyönä valmisteltuun Lentsu- lennokkiturvallisuusprojektiin. Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnan budjetista tullaan osoittamaan taloudellista tukea tämän hankkeen ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Heti aluksi esitän kiitokset kaikille kerhojen ja yhteisöjen avainhenkilöille jotka olette olleet käynnistämässä tätä hanketta tai päättäneet jo lähteä mukaan, tällä Lentsu-projektilla voi näin todeta olevan suuri harrastajakuntaa yhdistävä vaikutus josta saatavaa hyötyä ei voi mitenkään aliarvioida. En usko että suomalaisen lennokkiharrastuksen historiassa on vielä nähty mitään muuta hanketta joka on omiaan lisäämään harrasteen ympärillä toimivien yhteisöllisyyttä ja lähtee käyntiin vieläpä näin nopealla aikataululla. Aktiivinen osallistuminen heti alussa on tietenkin selkeä viesti siitä että lennokkien kanssa tekemisissä olevat toimijat kokevat tällaisen hankkeen olevan hyvin tarpeellinen ja osallistumisen arvoinen. Näin asia koetaan Lennokkitoimikunnassakin. Edustajat muistakin kerhoista ja yhteisöistä sekä myös yksittäiset harrastajat ovat lämpimästi tervetulleita.

Asiat lennokkien turvallisuuteen liittyen ovat muuttuneet nopeasti. Edellinen Ilmailuliiton Lennokkitoimikunta joutui muutoksen kouriin kesken toimikauden, heidän aloittaessaan vallitsi täydellinen vapaus ja lopettaessaan meillä oli voimassa oleva lennokkimääräys joka asettaa tiettyjä rajoituksia siihen missä voi lennättää ja miten. Mielestäni edellinen Lennokkitoimikunnan kokoonpano avustajineen selvisi tilanteesta loistavasti ja heille kuuluu esittää siitä suuret kiitokset. He saivat luotua hyvät ja rakentavat yhteydet viranomaisiin ja tehdyn työn seurauksena voimassa oleva lennokkimääräys ei rajoita harrastusmahdollisuuksiamme kohtuuttomasti. Kannattaa muistaa, että asiat voisivat olla paljon huonomminkin.

Tapahtunut muutos turvallisuuteen liittyen päivittää myös Lennokkitoimikunnan roolia voimakkaasti suomalaisessa lennokkiharrastekentässä. Aiemmin vallinnut täydellinen vapaus ei edellyttänyt mitään edunvalvontaa tai yhteiskunnallista vaikuttamista. Nyt asia on toisin, liikennettä ja ilmailua sääntelevä viranomainen tunnustaa Ilmailuliiton Lennokkitoimikunnan asiantuntijatahoksi jolla on mahdollisuus ottaa kantaa määräyksiin ja vaikuttaa niiden täytäntöönpanoon. Tämä rooli on tärkeä ja se otetaan vakavasti. Tämä nyt alkava Lentsu-projekti on ulospäin näkyvä osoitus siitä, tietty proaktiivinen näkökulma turvallisuuteen ja asioiden kehittäminen lennokkiyhteisön oma-aloitteisuuteen perustuen on varmuudella jotakin sellaista mitä viranomaiset ja muut ilmailualan toimijat taatusti arvostavat. Toivottavasti tämä hankkeemme avulla saavutettu arvostus realisoituu jonakin päivänä vastuullisella toiminnalla ansaituilla toimintamahdollisuuksien vapauksilla.

Määräyksiin liittyen perinteiset lennokit sekä niiden harrastajat on istutettu samaan veneeseen marketista halpoja multikoptereita ostavien, vasta ensimmäisiä askelia kauko-ohjattavan ilmailun saralla ottavien kanssa. Tämä on viranomaisen näkökulmasta jossakin määrin ymmärrettävää, heille kysymys on kuitenkin yhdestä ja samasta asiasta, vapaa-ajan harrastetoiminnassa lennätettävästä kauko-ohjattavasta lentolaitteesta. Harrastajakunnan keskuudesta on kritisoitu tätä lennokkimääräysten kohtaa. Esillä on ollut monenlaisia ratkaisumalleja ongelmaan, muun muassa eri tyyppisiä kriteerejä lennokkien ja multikoptereiden jakamiseksi eri kategorioihin. Kehitys tekniikan osalta menee kuitenkin niin nopeasti eteenpäin että tänään tehty, ainoastaan laitteisiin perustuva jako eri luokkiin vaatisi todennäköisesti jatkuvaa päivittämistä ja voisi siksi olla varsin ongelmallinen ratkaisu asiaan. Tästä syystä pidänkin selkeänä vaihtoehtona järkeviin toimintamalleihin ja turvallisuushakuiseen harrastamiseen liittyvää erottautumista. Lähdetään yhdessä luomaan perinteiselle lennokkiharrastukselle toiminta- ja turvaohjeisto, johon sitoutumalla osoitamme olevamme vastuullinen ja turvallisuushakuinen ilmatilan käyttäjä. Näin saadaan perinteisen lennokkiharrastuksen parissa olevien maine vastuullisina toimijoina aivan uudelle tasolle niin viranomaisten kuin muidenkin ilmatilaa käyttävien mielestä.

Siksi aloitetaan Lentsu-projekti.

Tervetuloa mukaan!

Comments (2)

 1. Markku Hokkanen

  Onkos projektilla jo:
  – missio ja visio eli mitä on tarkoitus saada aikaan, mitä varten, ja mikä on tavoitetaso
  – organisaatio ja vastuut eli miten tämä projekti on resurssoitu hallinnollisesti ja suorittavan portaan osalta
  – projektisuunnitelma etappeineen ja aikatauluineen
  – projektiympäristö eli missä tätä käsikirjaa työstetään ja pidetään kommentoitavana: ilmeisesti jossain tällä foorumilla
  – peruslaadunvarmistustoimet eli ketkä ja miten tuotoksen valmiutta ja kattavuutta arvioi matkan varrella, ja ketkä tarkastaa ja hyväksyy lopputuotoksen valmiiksi ja päättää projektin

  En nyt ole kyselemässä mitään byrokraattista puutaheinääsuunnitelmaa vaan jotain sellaista tavoitteellista kuvausta jolla tämä projekti aiotaan viedä hallitusti läpi niin että lopputuotoksestakin tulee sellainen kuin on aikomus.

 2. Hannu Hjulberg

  Projektille ollaan valitsemassa ohjausryhmää jonka lopullinen kokoonpano varmistuu noin viikon sisällä. Projektille on myös valmisteilla toimintasuunnitelma jonka ohjausryhmä hyväksyy, tähän suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, menetelmät ja alustava aikataulu jonka mukaan sitten edetään. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan myös ohjausryhmän kokoonpano. Näihin asioihin siis seuraa lisätietoa pian.

Leave a comment